Waterkwaliteit, de basisvoorwaarde voor ‘n gezonde vijver.

De waterkwaliteit van uw vijver is het allerbelangrijkste voor gezonde vissen en een heldere vijver. Meestal is een slechte waterkwaliteit de oorzaak van zieke vissen en vijverproblemen. Test daarom altijd eerst de kwaliteit van het water. De volgende waterwaardes zijn van belang:

De pH- waarde zegt iets over de zuurgraad van het water. Is die waarde lager dan 7, dan is het water zuur. Grote schommelingen in de pH- waarde zijn schadelijk voor de vissen. Vissen voelen zich het lekkerste in water met een pH- waarde tussen 7 en 8.

De GH- waarde is een maat voor de totale hardheid van het water (hoeveelheid mineralen). Zowel vissen als planten hebben mineralen nodig. Zorg daarom voor een GH- waarde van ten minste 8 en streef naar een optimale waarde van 12.

De KH- waarde geeft de carbonaathardheid aan. Is de KH- waarde te laag, dan kan de pH- waarde snelle schommelingen vertonen. Als de KH- waarde minstens 5 is blijft de pH- waarde stabiel. Een
KH- waarde van 8 is optimaal.

Het zeer schadelijke Ammoniak (NH3) veroorzaakt ziektes en acute vissterfte. Te hoge concentraties ammoniak ontstaan in een nieuwe vijver, bij filterproblemen of bij een te hoge visbezetting.
Controleer, vooral in deze situaties, dagelijks het ammoniakgehalte. Voeg Zeoliet toe aan uw filter, dit absorbeert ammoniak direct.

Nitriet (NO2) is ook zeer giftig en dus gevaarlijk voor uw vissen. Het nitrietgehalte mag niet hoger zijn dan 0,15 mg/ liter.

Nitraat (NO3) is een nuttige voedingsstof die wordt opgenomen door planten en algen. De nitraatwaarde kan te hoog worden in vijvers met zeer veel vissen. Is de nitraatwaarde 50 mg/ liter of lager dan zit u altijd goed.

Zuurstof (O2) is essentieel voor een gezonde vijver. Onvoldoende zuurstof kan worden veroorzaakt door algengroei, algensterfte, hoge temperaturen, hoge visbezetting, medicijnbehandeling en slechte watercirculatie. Een zuurstofgehalte van 60% is het absolute minimum voor een gezond leefmilieu. Bij een lager percentage dient u direct een hoeveelheid water te verversen. Installeer tevens een luchtpomp of verbeter de watercirculatie.

Sera KOI AQUA-TEST BOX

Testreagentia voor de exacte bepaling van de waterwaarden in koivijvers. De professionele set bevat negen verschillende watertests:

 • pH-waarde,
 • Totale hardheid (GH),
 • Carbonaathardheid (KH),
 • Ammonium/ammoniak (NH4/NH3),
 • Nitriet (NO2),
 • Nitraat (NO3),
 • Fosfaat (PO4),
 • Ijzer (Fe) en
 • Koper (Cu).

Voor elke test is een gedetailleerde gebruikersinformatie bijgevoegd. Bovendien bevat de verpakking 250 ml Sera aqua-dest voor het reinigen van de maatbeker.

Alle navullingen voor de SERA test koffer zijn bij ons te verkrijgen.

gH-testkH-test pH-test 
Voor de eenvoudige bepaling van de totale hardheid.Voor de eenvoudige bepaling van de carbonaathardheid in zoetwater en zoutwater.Voor de eenvoudige bepaling van de pH-waarde.
Sera ammonium/ammoniak-TestSera nitriet-TestSera nitraat-Test
   
De Sera ammonium/ammoniak-Test geeft de totale concentratie aan ammonium en ammoniak aan.Met de Sera nitriet-Test kunt u makkelijk het gehalte aan het giftige nitriet bepalen.Hiermee is het nitraatgehalte te controleren.
   
Sera O2 test  
  
De sera zuurstof-Test (O2) toont binnen enkele minuten eventueel bestaande gevaarlijke situaties aan.  

Sera Quick Test

Routinecontrole of veiligheidscheck: Met de nieuwe Quick Test biedt sera de optimale mogelijkheid om de belangrijkste waterwaarden in de vijver snel en probleemloos te controleren – en dat met slechts een enkel teststrookje! Inhoud: 50 teststrookjes. Leveren de metingen afwijkingen van de optimale waarden op, kunt u het verschil met de sera druppeltests nauwkeurig bepalen.

De pH-waarde, carbonaathardheid, totale hardheid, nitraat en nitriet – de vijf voornaamste waarden die verantwoordelijk zijn voor een functionerende waterwereld. Met de sera Quick Test weet u in slechts 60 seconden heel precies of de leefomstandigheden in uw vijver optimaal zijn! Houd een teststrookje een seconde lang in de bak, wacht vervolgens 1 minuut en vergelijk dan de intensiteit van de verkleuring van het strookje met de schaal op de verpakking. Een zekere procedure waarmee ook beginners geholpen worden om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het water te verkrijgen.

Colombo Testlab professional

Complete testkoffer met professionele druppeltesten voor het testen van het water in aquarium en vijver. In de koffer zijn testbuisjes, kleurkaarten, doseerspruitje en een gebruiksaanwijzing ingegrepen. De inhoud van de losse Colombo aquatests kan worden gebruikt ter vervanging van tests die zijn opgebruikt.

Met deze set kunnen de volgende testen worden uitgevoerd: • pH-waarde,

 • Totale hardheid (GH),
 • Carbonaathardheid (KH),
 • Ammonium/ammoniak (NH4/NH3),
 • Nitriet (NO2),
 • Nitraat (NO3),
 • Fosfaat (PO4),

Ammoniak Alarm

Ammoniak alarm is een product welke eenvoudig te bestigen is door middel van een zuignap in een aquarium, filter, vijver, quarantaine, om vervolgens gedurende een periode van één jaar constant het ammoniak gehalte te meten in de vijver.
Door middel van de af te lezen plaatjes/kleuren is te zien hoeveel ammoniak het water bevat.

 • Geel: Niet meetbaar
 • Groen: 0,05 mg/l en meer
 • Licht blauw: 0,3 mg/l enmeer
 • Donker blauw: 0,5 mg/l en meer